Sällskapets avgifter 2023

Medlemsavgifter
Inträdesavgift    2 500:-
Fullbetalande medlem/år  1 000:-
Familjemedlem (med samma adress som fullbetalande medlem)/år 300:-
Juniormedlem (under 25 år)/år 300:-
Seniormedlem (65 år eller mer)/år 700:-
Ö-märke per säsong för medlemsbåt; ger fria dygn på Lillöörarna och Skepparholmen 800:-
Avgift för sommarplats i Djurgårdshamnen
Boj/bom-förtöjning, (båtens största bredd räknas) 28:-/cm
Långsides förtöjning (båtens totala längd räknas, l.ö.a.) 21:-/cm
Minimiavgift per säsong 6 500:-
Elanslutning fartyg upp till 8 m, per sommarsäsong 800:-
Elanslutning fartyg upp till 12 m, per sommarsäsong 1 400:-
Elanslutning fartyg över till 12 m, per sommarsäsong 2 800:-
Avgift för vinterplats i Djurgårdshamnen
Långsides förtöjning, l.ö.a. upp till 12 m
(båtens största bredd räknas)
21:-/cm
Långsides förtöjning, l.ö.a. över 12 m (båtens största bredd räknas) 22:-/cm
Minimiavgift per säsong 2 750:-
Gästplatsavgifter för medlemmar i Djurgårdshamnen
Första 2 dygnen
Följande dygn, l.ö.a. upp till 12 m
Följande dygn, l.ö.a. över 12 m
0:-
150:-
250:-
Lillöörarna
Bryggavgift, medlem utan ö-märke 50 % av ordinarie avgift
Bryggavgift/dygn inkl. el, ej medlem 300:-
Bryggavgift dag, ej medlem 150:-
Hyra av hytt i klubbhuset/dygn
(max. 2 pers.)
200:-
Hyra av hytt 1 i gäststugan/dygn, 1x80 + 1x120 cm bäddar (max. 3 pers.) 350:-
Hyra av hytt 2 i gäststugan/dygn, 2x80 cm bäddar (max. 2 pers.) 350:-
Bristfällig städning av gästhytt efter avslutad vistelse 800:-
Hyra av holmbåt med motor (bränsle ingår ej) max. 4 h
 
100:-/200:- med/utan ö-märke
Skepparholmen   
Bryggavgift medlem utan ö-märke 50 % av ordinarie avgift
Bryggavgift/dygn inkl. el, ej medlem 300:-
Bryggavgift dag, ej medlem 150:-
Hyra av hytt i klubbhuset/dygn
(max. 2 pers.)
200:-
 
Samtliga angivna priser är i valuta SEK
 
 
Klubbemblem, standertar & övrigt
se shop.navis.se

 

Uppdaterat 2022-01-21